Trassierung

Aktuelno

Da li Vas interesuju novosti kod JIE Engineering? Jednostavno sledite ovaj link!

Downloads

Trasiranje

Kod izgradnje dalekovoda, uz bezbednosne i ekonomske aspekte, je bitno da se projekat realizuje u razumnom vremenskom roku. Dokumentacija izvedenog stanja nadzemnih vodova je obavezna, u smislu provere ispunjenja zakonskih i tehničkih uslova.

Naš servis:

  • Definisanje trase i položaj stubova
  • Situacioni planovi
  • Uzdužni profili
  • Obeležavanje i geodetska merenja
  • Koncept i razvoj GIS aplikacija
  • Tools za migraciju podataka