3D Engineering

Aktuelno

Da li Vas interesuju novosti kod JIE Engineering? Jednostavno sledite ovaj link!

Downloads

Plant

Za potrebe brzog i preciznog snimanja kompleksnih sistema i njihovih komponenti lasersko snimanje daje najbolje rezultate. U veoma kratkom vremenu je moguće dobiti egzaktni trodimenzionalni prikaz snimljenog objekta. Ova prednost se može koristiti između ostalog i u arhitekturi kao i kod praćenja gradilišta.

Obrada laserskih podataka omogućava modeliranje sistema i njihovih komponenti sa željenim obimom detalja. Laserski podaci se mogu kombinovati sa fotografijama visoke rezolucije. Sveukupni podaci se mogu višenamenski koristiti za:

 • As-Built-Dokumentaciju
 • Detaljni prikaz
 • Planiranje
 • Utvrđivanje neravnina na objektima
 • Kontrolu kolizije
 • Izradu planova
 • Visualnost u boji

Laserski podaci su idealna podloga za jednu preciznu dokumentaciju kompleksnih sistema i njihovih komponenti.

Primeri projekata:

As–Built dokumentacija u:

 • Industrijskim postrojenjima
 • Elektranama, trafostanicama, vodovodu, vodotornju, crpnim stanicama
 • Detaljna dokumentacija komponenata

Ispitivanje transporta

 • Prevoz transformatora

Dokumentacija izvedenog stanja

 • Nesvakidašnje konstrukcije (Arhitektura)
 • Digitalni modeli
 • Dokumentacija kompleksnih objekata i struktura

Dokumentacija promena

 • Deformacije
 • Promene pri gradnji
 • Poređenje: u upotrebi – van upotrebe

Visualnost

 • 3D-Modeli
 • 3D-PDF
 • Google Earth