Aktuelno

Da li Vas interesuju novosti kod JIE Engineering? Jednostavno sledite ovaj link!

Preduzeće

JIE engineering d.o.o. je preduzeće za servis geo-podataka

Srž naše ponude su:

  • GIS servis
  • GEO-IVM
  • 3D engineering
  • Trasiranje
  • SEIL++
  • Planiranje / Projektovanje